Universitatea Americană din Bulgaria este unica instituție educațională acreditată atât în Statele Unite ale Americii (de către New England Association of Schools and Colleges) cât și în Bulgaria ( de către Agenția Națională de Evaluarea și Acreditare). AUBG este de asemenea recunoscută ca Instituție de Învățământ Superior printr-un act al Adunării Naționale Generale a Republicii Bulgaria.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search