O nouă rundă de aplicații pentru bursa FLEX
se va deschida în Septembrie 2023!

Programul s-a dezvoltat din dorința ca națiunile și oamenii să creeze punți de înțelegere și cooperare după cel de al II-lea Război Mondial. De atunci, schimbul de tineri a continuat să crească și să câștige popularitate în numeroase țări din lume. Modelul schimburilor de tineri este unul de succes deoarece adolescenții învață despre o altă țară și o cultură trăind într-o familie gazdă ca un adevărat membru și nu ca un oaspete. Împărtășind experiențele lor zilnice în acest mod, oamenii au ocazia de a învăța lucruri importante despre culturile și viețile lor. Familiile gazdă și prieteniile de lungă durată create impactează pozitiv inclusiv viețile școlilor, comunităților, părinților și implicit relațiile între națiuni. Majoritatea liderilor locali și naționali ai momentului au participat ei înșiși într-un schimb de experiență și pot certifica impactul pozitiv pe care această experiență l-a avut asupra lor.

Cum și când să aplici?

Candidații interesați de program și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate sunt invitați în perioada 1 septembrie – 13 octombrie 2022 să participe la procesul de selecție care va consta în 3 runde, astfel:

 • RUNDA 1: Această rundă va include o aplicație online preliminară și 3 întrebări de tip eseu care trebuie finalizate și trimise în termen de 10 zile de la începerea aplicației. Aplicatia online este disponibilă la adresa:  https://ais.americancouncils.org/flex.
 • RUNDA 2: Dupa trimiterea aplicației online, elevii vor fi invitați să participe la un test online de limba engleză
 • RUNDA 3: Această etapă de semi-finală va începe în luna noiembrie și va include un interviu, încă 3 întrebări de tip eseu, un test complet de limba engleză și o aplicație ce va trebui completată personal de către fiecare elev.  Elevii care vor trece de această etapă vor fi ulterior notificați de biroul American Councils România.

 

Calendarul complet al programului FLEX:

 1. 1 Septembrie – 13 Octombrie 2022: Completarea și transmitera aplicației online și a testului de limba engleză
 2. Noiembrie  – Decembrie 2022: Notificarea semi–finaliștilor
 3. Noiembrie 2022 – Februarie 2023: Interviul individual, testul de limba engleză, completarea aplicației individuale
 4. Aprilie – Mai 2023: anunțarea rezultatelor finale (numele bursierilor și a celor de pe lista de rezervă)
 5. August – Septembrie 2023: deplasarea bursierilor în SUA
 6. Mai – Iunie 2024: întoarcerea bursierilor în România

Cine selectează bursierii?

Numărul de burse pentru 2023-2024 este de 30 de burse. Selecția liceenilor se face integral de către o comisie de selecție din SUA, formată din profesioniști din varii domenii. Nicio selecție nu se face în România.

Ce se întâmplă cu anul academic urmat în SUA?

Programul FLEX este un program recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Anul de liceu urmat în SUA poate fi recunoscut la întoarcerea în România. Conform reglementărilor în vigoare, disponibile și pe site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, elevilor li se poate recunoaște anul de liceu urmat în SUA. Programul FLEX nu garantează echivalarea anului de liceu, fiind un schimb cultural și nu academic.

 •  Pentru testările FLEX nu există niciun fel de taxe de participare, testare sau de orice alt tip. De asemenea, nu există taxe în cazul întreruperii voluntare a programului din varii motive ce țin de bursier.
 • Testele de limba engleză FLEX nu pot fi echivalate prin niciun alt certificat de limbă și nu se solicită ca aplicantul să dețină un certificat de limba engleză.
 • Familiile bursierilor români nu trebuie să găzduiască în loc un alt copil, pe perioada bursei FLEX.
 • Familiile gazdă din SUA sunt atent selectate de către organizații de plasament specializate, fiind verificate din varii puncte de vedere. Acestea pot avea copii sau nu, pot locui în comunități mari, medii sau mici și pot fi de diverse vârste. Un bursier nu poate alege sau propune familia la care să locuiască
 • Bursa este adresată în egală măsură și liceenilor cu dizabilități, cât și celor provenind din diverse minorități, programul nefăcând niciun fel de discriminare în acest sens.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search